23ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΜΟΣΠ. ΣΥΝΤΑΞ. ΙΚΑ

09.11.2021

Στις 21/10/2021 πραγματοποιήθηκε το 23ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας του ΙΚΑ που έδωσε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις γνώμες, τις απόψεις, τις θέσεις για τα προβλήματα και τις αγωνίες του συνταξιουχικού κόσμου της χώρας μας και όχι μόνο.

Στο Συνέδριο συμμετείχε και ο Πρόεδρός μας κ. Αριστοτέλης Κάντας ο οποίος εκπροσώπησε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης και απεύθυνε χαιρετισμό αναδεικνύοντας τα προβλήματα το κλάδου της επικουρικής ασφάλισης.